RogalTrans

Cennik

Każda usługa transportowa jest nieco inna co utrudnia przygotowanie jednego spójnego dla wszystkich usług cennika. Mimo to postaraliśmy się zamknąć go w pewne ogólne ramy tak abyście mogli Państwo mniej więcej zorientować się w kosztach. Przeprowadzki mniejsze, transport, taxi bagażowe:
Podstawienie pojazdu: 20,00 zł  Stawka za kilometr: 2,00 zł. Ryczałt na terenie Warszawy 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  Pomoc przy załadunki i rozładunku liczona jest dodatkowo. Przeprowadzki większe i transport ładunków nietypowych, wielkogabarytowych realizujemy na podstawie wyceny indywidualnej. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu